Ferhalenfertellerij fan in sneuper sûnder pretinsjes

Voorwerp: Ik bin in sneuper sûnder pretinsjes

Durk Reitsma Pyter Jurjensstrjitte 17 - Stiens Plan je route

Ik fertel trije ferskillende ferhalen
– De kromme skiednis fan de Dokkumer Trekfeart en It Jaachpaad om 19:00 uur
– Bynammen, sklenammen, spotnammen en leedooansizzers om 20:00 uur
– Smoute mytyske ferhalen út it noarder trimdiel om 21:00 uur

Ik fertel de ferhalen yn Cultureel Centrum De Skalm

je bent welkom op 26 januari tussen 19:00 en 22:00

Plan je bezoek en luister naar de verhalen

Naar welke verhalen ga jij luisteren op 26 januari? Plan je bezoek naar jouw favoriete verhalen. Zo ben je optimaal voorbereid. Orienteer je op de kaart, bekijk de lijst op plaatsnaam en kies jouw favorieten.